_

 

OSNOVNI PODATKI

 

Ime podjetja:Lagermax AED d.o.o.
Sedež podjetja:Toplarniška 1b, 1000 Ljubljana
Internet: www.lagermax-aed.si
E-adresa: prodaja@lagermax-aed.si
Število zaposlenih: 10
Leto ustanovitve: 2004.
Ustanovitelj :Lagermax AED International, GmbH, Salzburg
Matična št. : 1972332
ID za DDV: SI17741998

Transakcijski račun: 29000-0055223509 UniCredit Banka Slovenija d.d.                            
Pristojno sodišče: Okrožno Sodišče v Ljubljani                                                                                                                                                                
Osnovni kapital:12.519,00 EUR
Pogoji poslovanja: določila Splošnih pogojev poslovanja mednarodnih špediterjev Slovenije,
.............................jih je izdala Gospodarska zbornica Slovenije, Združenje prometa in zvez in Sekcija ......... .............................špediterjev (zadnja izdaja).